Przejdź do menu Przejdź do treści

Cele Stowarzyszenia COLLEGIUM

Cele Stowarzyszenia wiążą się w sposób szczególny z umocnieniem pozycji absolwentów, działalnością w zakresie nauki i edukacji, popularyzacją dorobku naukowego Uczelni i absolwentów. Działalność kulturalna dotyczy utrzymania więzi między absolwentami a Uczelnią.
Rozwój Stowarzyszenia powinien opierać się na współdziałaniu z innymi organizacjami zarówno studenckimi jak i naukowymi działającymi na Uczelni w celu wzrostu jego rangi i znaczenia w środowisku.

Stowarzyszenie inicjuje, organizuje i finansuje ciekawe formy działalności:

  • utrzymuje kontakty z władzami i jednostkami organizacyjnymi Uczelni,
  • przygotowuje zjazdy, narady, odczyty, kursy i wykłady,
  • promuje Uczelnie poprzez działalność wydawniczą ,
  • pozyskuje środki finansowe na rzecz wymienionych celów,
  • współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie poszczególnych zagadnień.
  •  
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca