Uwaga!

W przypadku braku polskich czcionek przy podglądzie syllabusa w Firefox, prosimy zainstalować dodatek: addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/pdfjs/

 -------

Aby pojawił się znaczek prawidłowego wypełnienia syllabusa, trzeba zamknąć i ponownie otworzyć dany program studiów.

Podczas edycji sylabusa trzeba wybrać odpowiedni program kształcenia w oknie pod nazwą przedmiotu. Wybieramy jeden z następujących: SN1st, SN1inż, SN2st. Jeśli nie wybierzemy programu, to przy naszym syllabusie pojawi się znaczek z wykrzyknikiem.

Najczęściej popełniane błędy:


1. Niewypełnione pole "Program kształcenia" - system nie potrafi wówczas określić, dla którego roku naboru wprowadzamy kartę.

2. Wpisywanie specjalności przy przedmiotach SW.

3. Otwarcie jakiegoś pola edycji i pozostawienie go bez wpisania tekstu. Puste pola zamykamy czerwoną kreseczką przed zapisaniem syllabusa.

4. Błędy przy Z, E, Z/E, numerach semestrów i przy wymiarze godzinowym zajęć.

5. Nieprawidłowa nazwa przedmiotu, często różnica jednej litery, np. "Analiza" - "Analizy".

Prezentacja poświęcona wypełnianiu karty opisu przedmiotu 

Część 1. Przedmiot w programie studiów - plik swf

Część 1. Przedmiot w programie studiów - plik avi

Część 2. Kierunkowe efekty kształcenia przypisane przedmiotowi - plik swf

Część 2. Kierunkowe efekty kształcenia przypisane przedmiotowi - plik avi

Część 3. Wypełnianie formularza karty - plik swf

Część 3. Wypełnianie formularza karty - plik avi