Przejdź do menu Przejdź do treści

Aby pojawił się znaczek prawidłowego wypełnienia sylabusa (po jego zapisaniu), trzeba zamknąć i ponownie otworzyć dany program studiów.

Podczas edycji sylabusa trzeba wybrać odpowiedni program kształcenia w oknie pod nazwą przedmiotu. Wybieramy np. Analityka Gospodarcza SN1st 2020/2021Z
Jeśli nie wybierzemy programu, to przy naszym sylabusie pojawi się znaczek z wykrzyknikiem.

Najczęściej popełniane błędy:

1. Niewypełnione pole "Program kształcenia" - system nie potrafi wówczas określić, dla którego roku naboru wprowadzamy sylabus.

2. Wpisywanie specjalności przy przedmiotach SW.

3. Otwarcie jakiegoś pola edycji i pozostawienie go bez wpisania tekstu. Puste pola zamykamy czerwoną kreseczką przed zapisaniem sylabusa.

4. Błędy przy Z, E, Z/E, numerach semestrów i przy wymiarze godzinowym zajęć.

5. Nieprawidłowa nazwa przedmiotu, często różnica jednej litery, np. "Analiza" - "Analizy".

Prezentacje poświęcone wypełnianiu sylabusa 

Część 1. Przedmiot w programie studiów - plik swf

Część 1. Przedmiot w programie studiów - plik avi

Część 2. Kierunkowe efekty kształcenia przypisane przedmiotowi - plik swf

Część 2. Kierunkowe efekty kształcenia przypisane przedmiotowi - plik avi

Część 3. Wypełnianie formularza karty - plik swf

Część 3. Wypełnianie formularza karty - plik avi

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca