Konferencja naukowa EuroScience Open Forum (ESOF) 2022

15 lipca 2022 r. w Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się konferencja towarzysząca ESOF 2022. Jest ona związana z organizowanym w Leidzie EuroScience Open Forum 2022 (ESOF). To wydarzenie jest również uroczystą inauguracją przyjęcia przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. W konferencji weźmie udział JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

Organizatorem Europejskiej Stolicy Nauki jest EuroScience (European Association for the Advancement of Science and Technology – Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Nauki i Technologii). Zrzesza ona ponad 4500 czołowych myślicieli, innowatorów, dziennikarzy oraz przedstawicieli edukacji z całego świata. 

EuroScience Open Forum odbywa się co dwa lata. Pierwsza edycja ESOF miała miejsce w 2004 r. Jest to największa tego typu konferencja w Europie, przyciągająca do miast gospodarczy przedstawicieli: nauki, biznesu, polityki oraz mediów z całego świata. 

Tegoroczna edycja Europejskiego Miasta Nauki 2022 jest dziesiątą. Odbędzie się w Europejskim Mieście Nauki Leiden w Holandii od 13 do 16 lipca 2022 r. 

W Katowicach będzie miało miejsce wydarzenie towarzyszące – ESOF Katowice Regional Site przy ESOF Leiden, odbędzie się 15 lipca 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Organizacja konferencji w Katowicach wiąże się z przyznaniem miastu tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Tytuł ten umożliwia m.in. zwiększenie zaangażowania mieszkańców, regionu i środowiska naukowego w rozwiązywanie problemów lokalnych oraz wzmocnienie możliwości pozyskania środków na realizację planów inwestycji w lokalną naukę. 

Katowice są pierwszym miastem Środkowo – Wschodniej Europy z tytułem EMN. Jest to efekt wspólnego wysiłku Miasta Katowice i środowiska akademickiego. Miasto jest nie tylko stolicą Górnego Śląska (kojarzoną przez długi czas głównie z kopalniami i hutami), przechodzi transformację – jej nowym przemysłem jest nauka. Miasto jest prężnym ośrodkiem akademickim i miejscem rozwijania nowoczesnych technologii i upowszechniania badań. 

Organizatorem konferencji jest konsorcjum uczelni "Katowice – Miasto Nauki" wraz z EuroScience oraz Miastem Katowice. 

W składzie konsorcjum znajdują się: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Konferencja będzie się składać z dwunastu, 75-minutowych sesji stacjonarnych, część z nich będzie transmitowana do Leidy (cztery). Wezmą w niej udział specjaliści z uczelni tworzących katowickie konsorcjum Europejskiego Miasta Nauki 2024 oraz zaproszeni goście, reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowe, eksperci z dziedziny biznesu, instytucje kulturalne i media.

Podczas konferencji będą poruszane tematy dotyczące m.in.

 • zrównoważonego środowiska,
 • zrównoważonej kariery akademickiej,
 • wolności i odpowiedzialności nauki,
 • tożsamości kulturowej i przemian społecznych,
 • edukacji dla przedsiębiorczości,
 • przestrzeni nauki,
 • zdrowego społeczeństwa.

Uczestnicy będą się również starali odpowiedzieć m.in. na pytania:

 • Jak będzie wyglądać nauka w przyszłości i w jaki sposób nauka może poprawić swoją funkcjonalność jako podmiot transformacji, który prowadzi do zmiany społeczeństwa?
 • W jaki sposób nauka może być maksymalnie otwarta ponad granicami, podziałami dyscyplinowymi, geograficznymi i społecznymi?
 • Jakie są przyszłe zachowania, wartości, oczekiwania, postawy i normy społeczności badawczej?
 • W jaki sposób można zmienić struktury instytucjonalne, aby wesprzeć różnorodność, równowagę i integrację?
 • Jaki będzie wpływ sztucznej inteligencji i uczenia się maszyn na społeczność naukową oraz praktyki naukowe?

Wśród wydarzeń towarzyszących konferencji ESOF znajdą się również dyskusje na temat:

 • modelu kształcenia doktorantów,
 • sposobów prowadzenia doktoratów wdrożeniowych,
 • kierunku zmiany wydawnictwa naukowego (jak powinno działać – łącząc w sobie nowoczesność z tradycją edytorską, by stało się najlepszym miejscem dla rzetelnego recenzowania, a następnie wydania oraz promowania wyników badań naukowych).

Rejestracja

Do udziału w wydarzeniu obowiązuje rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego. Rejestracja trwa do 8 lipca 2022 roku

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych na stronach: Lejdy – Europejskiego Miasta Nauki 2022Konferencji ESOF 2022 oraz Europejskiego Miasta Nauki 2024. 

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie ESOF

Zapraszamy!