Możliwość publikacji artykułów w Czasopiśmie Przedsiębiorstwo & Finanse

W imieniu Redaktor Naczelnej Czasopisma Przedsiębiorstwo & Finanse zapraszamy Państwa do publikowania artykułów w kolejnych numerach Czasopisma (ISSN 2084-1361). Aktualna liczba punktów MNiSW za publikację – 5 punktów. Publikacja artykułów w Czasopiśmie jest bezpłatna. Po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji artykuły zostaną opublikowane w roku 2020.

Czasopismo przeznaczone jest dla ekonomistów i osób zainteresowanych teorią i praktyką życia gospodarczego. Skierowane jest zarówno do środowisk naukowych, jak i do firm oraz instytucji. Publikacja prezentuje zagadnienia związane z finansowymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Na jego łamach znaleźć można artykuły problemowe dotyczące nowych zjawisk w gospodarce jak również wyniki badań empirycznych.

Artykuły oraz zapytania można przesyłać na adres e-mail: pif.czasopismo@wsfiz.edu.pl

Termin przesyłania artykułów: do 10 września 2020 roku.

Wymagania edytorskie