NAWA zaprasza doktorantów do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej


 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Program

skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach

zagranicznych.

Termin składania wniosków mija 18 grudnia 2019.

Informacje o otwartym naborze znajdują się również na stronie internetowej

NAWA. LINK:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1214-doktoranci-otwarty-nabor-wnioskow-do-programu-im-iwanowskiej 

Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Iwanowskiej jest Pan Piotr

Serafin; e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl ; + 48 22 390 35 46