Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów


W związku z realizacją przez Parlamentu Studentów RP zadania zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przekazujemy informacje o projekcie „Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów”. W celu zaktywizowania młodych osób na uczelniach, organizowane są dwa konkursy skierowane do studentów i doktorantów oraz budowana jest platforma, której celem jest wsparcie działalności kół naukowych. Szczegółowe informacje nt. temat znajdują się w załącznikach. Absolwenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich a także studiów doktoranckich mogą samodzielnie nadsyłać zgłoszenia do konkursu, dotyczącego prac dyplomowych i rozpraw doktorskich. W konkursie o aktywności kulturalnej zgłoszenia również może dokonać samodzielnie student, ale także opiekun zespołu/grupy, a więc pracownik naukowy lub administracyjny uczelni.