Zaproszenie do nadsyłania artykułów


Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru „Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze". 

„Zeszyty", to czasopismo naukowe wydawane od 2014 roku, na łamach którego publikowane są oryginalne artykuły naukowe, poświęcone ważnym i aktualnym problemom społeczno-ekonomicznym. Artykuły są osadzone na gruncie nauk społecznych i mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny.

Publikujemy w nich także recenzje i polemiki, odnoszące się do tekstów naukowych o tematyce ekonomicznej. Artykuły w elektronicznej wersji dostępne są m.in. w bazach: CEJSH, CEEOL, Google Schoolar, BazEcon.

Artykułom nadajemy numery DOI. Obecnie przyjmujemy teksty do 13. numeru "Zeszytów" (publikacja w nim jest bezpłatna). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 grudnia 2020 r. (artykuły przesłane po tym terminie mogą być opublikowane w następnym roku).

Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim, zredagowanych zgodnie z zaleceniami edytorskimi, przyjętymi w naszych „Zeszytach".

Prosimy korzystać z elektronicznego Panelu redakcyjnego, znajdującego się na stronie: journal.ptezg.pl

Korzystając z okazji uprzejmie informujemy, że wydawnictwo nasze znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSzW (80 pkt)

Redakcja Zeszytów Naukowych Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
www.ptezg.pl biuro@ptezg.pl