Zaproszenie na Katedralne Seminaria doktoranckie organizowane przez Katedrę Inwestycji


Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Katedrę Inwestycji katedralne seminaria doktoranckie w semestrze zimowym 2020/21:

Seminarium 1. prowadzi: dr hab. Monika Foltyn-Zarychta

Data: 9 listopada, 17:30

Temat: Wybrane aspekty etyki w inwestycjach

Seminarium 2. prowadzi: prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

Data: 14 grudnia, 17:30

Temat: Studium przypadku jako metoda badawcza  

Seminarium 3. prowadzi: prof. UE dr hab. Krystian Pera

Data: 18 stycznia, 17:30

Temat: Ewolucja nauk ekonomicznych  -  wnioskowanie dla przedmiotu i metodyki rozprawy doktorskiej

Szczegóły oraz rejestracja dostępne na stronie: https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/kf/katedra-inwestycji/seminarium-doktoranckie.html