Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzenie Rektora w sprawie zakazu odbywania zgromadzeń i ograniczenia pracy na terenie Uniwersytetu do 24 maja 2020 r.

Na mocy Zarządzenia nr 63/20 do 24 maja 2020 r. zakazuje się zgromadzeń liczących powyżej 10 osób oraz ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na terenie Uniwersytetu. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi świadczą pracę w sposób zdalny.

Na mocy Zarządzenia nr 49/20 do 8 czerwca 2020 r., tj. do końca okresu zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na terenie Uniwersytetu zawiesza się wykłady, zajęcia oraz egzaminy dyplomowe dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia organizowanych przez Uniwersytet.

Jednocześnie kontynuuje się prowadzenie zajęć i konsultacji w formie e-learningu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do komunikacji zdalnej na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na wybranych kierunkach studiów podyplomowych (zgodnie z indywidualnymi ustaleniami) oraz w ramach programu Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT). 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3