Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska jest jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej.
Kształcenie doktorantów jest prowadzone w dwóch dyscyplinach naukowych: Ekonomia i finanse oraz Nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Aktualności

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. W materiale zostały przybliżone najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została... [Więcej]
Samorząd Doktorantów wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim w związku z działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy. [Więcej]
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce i w woj. śląskim, do 20 marca 2022 roku podtrzymane zostaje czasowe nauczanie zdalne. Hybrydowa forma kształcenia przywrócona zostanie od 21 marca 2022 roku. [Więcej]
Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do publikowania artykułów naukowych w czasopiśmie "Academic Review of Business and Economics" (ARBE) wydawanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W czasopiśmie mogą być również... [Więcej]
Dnia 20 stycznia 2022 roku ukazał się komunikat Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie czasowego wprowadzenia realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz rotacji trybu świadczenia pracy... [Więcej]
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej ogłasza nabór wniosków na I. Edycję Międzyuczelnianych Grantów Naukowych. [Więcej]
Ósme kolokwium noblowskie pt. "Ekonomia w szklanej pułapce racjonalności. Daniela Kahnemana drogi ewakuacji" odbędzie się 15 grudnia 2021 r. o godz. 15:15 przy wykorzystaniu platformy GoogleMeet. Prelegentem będzie mgr Ewa Ogłozińska, doktorantka w... [Więcej]
27 listopada br. podczas Posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych została podpisana umowa o współpracy w zakresie realizowania corocznych inicjatyw naukowych w ramach międzyuczelnianych grantów badawczych. [Więcej]
Szanowni Państwo, Drodzy Doktoranci, pragnę poinformować, że w porozumieniu z Dziekanem Szkoły Doktorskiej dr. hab. Arturem Walasikiem, prof. UE oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Doktorantów, podjęta została decyzja dotycząca formy prowadzenia... [Więcej]
Informujemy, że 26 sierpnia 2021 roku została wydana nowelizacja Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który został uzgodniony z Parlamentem Studenckim i Samorządem... [Więcej]