Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska jest jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju.

Informacje na temat składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2020/2021

Wnioski wraz z wymaganym kompletem dokumentów należy złożyć osobiście po uprzednim umówieniu wizyty w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej w terminie od 15 września do 15 października 2020 r. w dniach:

wtorek i czwartek w godz. 10:00-15:00 oraz środa i piątek w godz. 11:00-15:00.

UWAGA! Prosimy telefonicznie od dnia 8 września kontaktować się w celu ustalenia terminu złożenia wniosku (tel. 32 257-7753).

Kalendarz wskazujący dostępne terminy

Więcej informacji:

Stypendia dla uczestników szkoły doktorskiej  

Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 2019/2020

 

Informacja o wykazywanych publikacjach naukowych

Informujemy, że publikacje naukowe wykazywane we wnioskach o stypendium doktoranckie, stypendium projakościowe oraz stypendium rektora należy wpisywać zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Jeżeli publikacja nastąpiła w czasopiśmie nie znajdującym się w w/w wykazie prosimy o podanie informacji zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. W przypadku wszystkich publikacji prosimy o podanie numeru ISSN, e-ISSN.

 

 

Aktualności

Oferty grantów i stypendiów

Na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE:https://cdn3.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/04_granty_i_stypendia_kwiecien_2020_1.pdf dostępna jest oferta grantów i stypendiów dla doktorantów i... [Więcej]


Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK 2020

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej Konkursu PRODOK. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy Doktorantów ze wszystkich środowisk akademickich m.in. przedstawicieli Uniwersytetów, Instytutów... [Więcej]


Zarządzenie Rektora w sprawie zawieszenia zajęć i zgromadzeń do 10 kwietnia 2020 r.

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2, na mocy Zarządzenia Rektora nr 33/20 zmieniającego Zarządzenie Rektora nr 27/20 oraz Zarządzenie Rektora nr 29/20, do dnia 10... [Więcej]


Programy Fulbrighta: rekrutacja została otwarta!

Ruszył kolejny nabór do kolejnych edycji programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów. Będziemy zobowiązani za pomoc w promocji i przekazanie poniższej informacji... [Więcej]


Godziny rektorskie w dniu 21 maja 2020 r.

Na wniosek Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek wyraził zgodę na godziny rektorskie dla doktorantów III stopnia studiów stacjonarnych i... [Więcej]


Komunikat

Reprezentantem doktorantów do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 będzie Pani mgr Dominika Szymocha.  [Więcej]