Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska jest jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej.
Kształcenie doktorantów jest prowadzone w dwóch dyscyplinach naukowych: Ekonomia i finanse oraz Nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Aktualności

 „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska.”  Józef Piłsudski Praca w uczelni wyższej nie zawsze związana jest tylko z pracą dydaktyczną, naukową czy też badawczą. Żeby efektywnie pracować umysłowo,... [Więcej]
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy  o możliwości publikacji w czasopiśmie Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższym liście. Proces składania i publikacji artykułów jest... [Więcej]
W imieniu Redaktor Naczelnej Czasopisma Przedsiębiorstwo & Finanse zapraszamy Państwa do publikowania artykułów w kolejnych numerach Czasopisma (ISSN 2084-1361). Aktualna liczba punktów MNiSW za publikację – 5 punktów. Publikacja artykułów w... [Więcej]
Szanowni Państwo Zachęcamy do korzystania ze skrzynki podawczej umieszczonej przed drzwiami Dziekanatu Szkoły Doktorskiej. Jest to alternatywna forma przekazywania korespondencji poza możliwością wysłania jej drogą pocztową i elektroniczną. Prosimy,... [Więcej]
Na mocy Zarządzenia nr 70/20 z dn. 22 maja br., w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego... [Więcej]
Na mocy Zarządzenia nr 63/20 do 24 maja 2020 r. zakazuje się zgromadzeń liczących powyżej 10 osób oraz... [Więcej]
Na mocy Zarządzenia Rektora nr 49/20 z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniającego  [Więcej]
Na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE:https://cdn3.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/04_granty_i_stypendia_kwiecien_2020_1.pdf dostępna jest oferta grantów i stypendiów dla doktorantów i... [Więcej]
Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej Konkursu PRODOK. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy Doktorantów ze wszystkich środowisk akademickich m.in. przedstawicieli Uniwersytetów, Instytutów... [Więcej]
Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2, na mocy Zarządzenia Rektora nr 33/20 zmieniającego Zarządzenie Rektora nr 27/20 oraz Zarządzenie Rektora nr 29/20, do dnia 10... [Więcej]