Harmonogram roku akademickiego 2022/2023

Semestr zimowy 
okres trwania semestru: 01.10.2022 – 19.02.2023
okres zajęć: 01.10.2022 – 31.01.2023
wakacje zimowe: 24.12.2022 – 08.01.2023
zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych: 01.02.2023 – 10.02.2023
zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych: 28.01.2023 – 12.02.2023
zimowa sesja poprawkowa: 20.02.2023 – 19.03.2023

 

Semestr letni 
okres trwania semestru: 20.02.2023 – 30.09.2023
okres zajęć: 20.02.2023 – 15.06.2023
wakacje wiosenne: 06.04.2023 – 14.04.2023
letnia sesja egzaminacyjna: 16.06.2023 – 02.07.2023
wakacje letnie: 03.07.2023 – 31.08.2023
letnia sesja poprawkowa: 01.09.2023 – 21.09.2023

Harmonogram roku akademickiego 2023/2024