Harmonogram roku akademickiego 2022/2023

Semestr zimowy 
okres trwania semestru: 01.10.2022 – 19.02.2023
okres zajęć: 01.10.2022 – 31.01.2023
wakacje zimowe: 24.12.2022 – 08.01.2023
zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych: 01.02.2023 – 10.02.2023
zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych: 28.01.2023 – 12.02.2023
zimowa sesja poprawkowa: 20.02.2023 – 19.03.2023

 

Semestr letni 
okres trwania semestru: 20.02.2023 – 30.09.2023
okres zajęć: 20.02.2023 – 15.06.2023
wakacje wiosenne: 06.04.2023 – 14.04.2023
letnia sesja egzaminacyjna: 16.06.2023 – 02.07.2023
wakacje letnie: 03.07.2023 – 31.08.2023
letnia sesja poprawkowa: 01.09.2023 – 21.09.2023

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Przedmiot / Nazwisko i imię prowadzącego

Rok

Dyscyplina

Data zaliczenia / egzaminu / ostateczny termin przesłania pracy zaliczeniowej (I termin sesji: 1.02.2023 -11.02.2023)

Godzina

Forma kontaktu

Sala w której odbędzie się zaliczenie/egzamin

Academic Writing and Reading / prof. dr hab. Maciej Mitręga 

1

E&F, M

2023.02.01

09:00

email

 

Ekonomia / prof. UE dr hab. Ostoj Izabela

1

EF, NZJ

2023.01.17

16:15

test zaliczeniowy w trakcie ostatnich zajęć

 

Finanse / prof. UE dr hab. Artur Walasik

1

EF, NZJ

2023.02.02

08:00               / zgodnie z harmonogramem umieszczonym na Google Classroom

 test / egzamin ustny - zgodnie z harmonogramem umieszczonym na Google Classroom

401 A / - 

Quantitative Methods / dr hab. prof. UE Tomasz Żądło, dr hab. prof. UE Jan Acedański

1

E&F, M  

2023.02.06

23:59

mail / Google Meet

 

Zarządzanie / prof. UE dr hab. Adam Samborski, dr Agnieszka Dziubińska

1

EF, NZJ  

2023.01.30

18:50

Google Classroom  

 

  Ekonomika konsumpcji / prof. UE dr hab. Urszula Grzega  

2

NZJ   

  2023.01.17  

  19:45  

osobista lub na Google Meet  

 

Logistyka /prof. UE dr hab. Artur Świerczek

2

NZJ   

2023.02.10

15:00

email

 

Metody ilościowe i jakościowe pozyskiwania informacji pierwotnych / prof. UE dr hab. Grzegorz Maciejewski

2

EF

2023.01.10

23:59

zadanie na Google Classroom

 

Podstawowe metody ilościowe badań w ekonomii i finansach 1 / prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

2

EF

2023.02.01

0:00

mail

 

Wstęp do metodyki badań w ekonomii i finansach / prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha

2

EF

2023.01.30

0:00

Google Classroom  

 

Zarządzanie strategiczne / dr Agnieszka Dziubińska

2

NZJ

2023.01.23

18:50

Google Classroom  

 

Ekonomia sektora publicznego / prof. UE dr hab. Artur Walasik

3

EF

2023.02.06

ODWOŁANY

 

 

Współczesne teorie ekonomiczne / prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

3

EF

2023.02.02

17:00

egzamin pisemny

 

Zarządzanie finansowe / prof. UE dr hab. Paweł Kosiń

3

NZJ

2023.02.05

12:00

zajęcia, Google
Classroom,
mail

 

Zarządzanie jakością / dr Dominika Kołodziej

3

NZJ

2023.02.01

20:00

poprzez wiadomości mailowe

 

Zarządzanie wiedzą i komunikacją / prof. UE dr hab. Jerzy Gołuchowski

3

NZJ

2023.02.10

12:00

Google Classroom / Google Meet

 

Innovation Policy in the European Union / prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała

4

EF, NZJ

2023.02.10

15:00

mail / Google Meet

 

Ład Korporacyjny / prof. UE dr hab. Adam Samborski, dr Marzena Smuda-Kocoń

4

EF, NZJ

2023.02.06

18:30

online

 

Modelowanie Negocjacji / prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz

4

EF, NZJ

2023.02.01

23:59

Symulacja online / raport przesłany na Google Classroom