Przejdź do menu Przejdź do treści

 

W ramach Konferencji zostaną przeprowadzone dwa seminaria!

 

Seminarium I

"Jak skutecznie przygotować wniosek o grant badawczy (część merytoryczna)? "

 

 Celem seminarium będzie prezentacja jak skutecznie przygotować wniosek o grant badawczy, w szczególności finansowany w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki. Uczestnicy seminarium uzyskają odpowiedź m.in. na następujące pytania:

  • Jaki powinien być dorobek naukowy kierownika (i ewentualnie opiekuna naukowego) projektu, by mieć szansę na uzyskanie grantu oraz na co zwrócić uwagę przy prezentacji dorobku?
  • Jak przygotować projekt badawczy, by jego merytoryczny opis przekonał ekspertów i recenzentów – na co oceniający zwracają największą uwagę?
  • Jakich błędów unikać, a co podkreślać, by zwiększyć szanse na otrzymanie finansowania?

Spotkanie poprowadzi: dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE w Katowicach, kierownik, wykonawca, a także ekspert i recenzent projektów finansowanych przez NCN; autorka kilkunastu publikacji w czasopismach z listy JCR (Journal Citation Reports); laureatka nagród o zasięgu międzynarodowym i krajowym za pracę naukową, w tym nagrody Komitetu Regionów Unii Europejskiej za rozprawę doktorską oraz Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.


Seminarium II

"Od studenta do doktora. Co to znaczy być dzisiaj młodym naukowcem?"

 

 

Seminarium, skierowane jest przede wszystkim do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze światem akademickim. Będzie poświęcone próbie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uprawia się współczesną naukę i jak zaplanować własną karierę naukową. W ramach seminarium poruszone zostaną następujące zagadnienia: 

  • O czym warto wiedzieć zanim zdecydujemy się na karierę naukową? Jakie są etapy kariery naukowej? Jakie strategie rozwoju osobistego warto przyjąć?
  • Jak odnaleźć się w gąszczu priorytetów? Jak zidentyfikować to, co jest naprawdę ważne dla Twojej kariery naukowej?
  • Czy da się efektywnie pogodzić pracę badawczą, publikacyjną, dydaktyczną i organizacyjną? Dlaczego tak ważne jest aplikowanie o granty i współpraca międzynarodowa?
  • Czy jest możliwe osiągnięcie zdrowego work-life balance w życiu naukowca?

Spotkanie poprowadzi dr hab. Sławomir Czech, prof. UE w Katowicach, kierownik grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, autor publikacji o zasięgu międzynarodowym (w tym na tzw. liście filadelfijskiej), uczestnik licznych konferencji zagranicznych, współzałożyciel stowarzyszenia naukowego Forum Myśli Instytucjonalnej

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3