Opłata zawiera

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Uczestnictwo w obradach

TAK

TAK

TAK

TAK

Prezentacja zgłoszonego tematu

Tak

referat /
poster

Tak

referat /
poster

NIE

NIE

Zaświadczenie uczestnictwa

TAK

TAK

TAK

TAK

Materiały konferencyjne

TAK

TAK

TAK

TAK

Publikacja: rozdziału
w monografii pt. "Zrównoważony rozwój w kontekście współczesnych zmian społeczno - gospodarczych" wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, artykułów w  czasopiśmie naukowym Journal of Economics and Management, w czasopiśmie Catallaxy, w czasopiśmie Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis.
  

TAK

NIE

TAK

NIE

Opłaty

Do 30.04.2021

450 zł

Do 30.04.2021

250 zł

Do 30.04.2021

250 zł

Do 30.04.2021

150 zł

Opłaty prosimy wnosić na poniżej podane konto zgodnie z terminarzem wybranego wariantu.

Numer konta: 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
NIP: 634-000-88-25
W tytule przelewu prosimy wpisać: TRÓJSTYK2021 + imię i nazwisko uczestnika.

 

W ramach udziału w konferencji zapewniamy możliwość bezpłatnego, certyfikowanego udziału
w szkoleniach organizowanych przez partnerów merytorycznych wydarzenia, które odbędą się
w dniu 29.05.2021 r.

Tematyka szkoleń:

"Zarządzanie ryzykiem podatkowym"

"Budowanie niezależności finansowej w środowisku niskich stóp procentowych"

"Znaczenie wiarygodności finansowej w dobie pandemii"