Przejdź do menu Przejdź do treści

 

Pozytywnie zrecenzowane opracowania naukowe nadesłane w ramach Konferencji zostaną opublikowane w ramach czterech możliwych opcji (o formie publikacji decyduje poziom naukowy
i obszar badawczy nadesłanego referatu):

  • czasopiśmie naukowym Journal of Economics and Management, publikacje w języku angielskim, (20  pkt.);
  • monografii wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pt. "Zrównoważony rozwój w kontekście współczesnych zmian społeczno-gospodarczych", publikacje
    w języku polskim, (20 pkt.), p
    ublikacja powinna mieć objętość 20-25 tys. znaków i być przygotowana według wytycznych Wydawnictwa UE Katowice (wymagania techniczne; wymagania redakcyjne);
  • czasopiśmie naukowym Catallaxy, publikacje w języku polskim lub angielskim, (5 pkt.) oraz przedruk (z zaznaczeniem pierwodruku w czasopiśmie) w monografii Instytutu Badań Gospodarczych (20 pkt.); 
  • w czasopiśmie Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis, publikacje
    w języku polskim lub w języku angielskim, (20 pkt.). Artykuły należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych SENIR.   

Dodatkowo oferujemy Państwu możliwość opublikowania artykułów w specjalnym wydaniu czasopisma Sustainability (70 pkt.) zatytułowanego „ICT Adoption for Sustainability”. Wszelkie informacje dotyczące terminów, płatności oraz wytycznych redakcyjnych znajdą Państwo tutaj.

Gotowy tekst (poza Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis oraz ICT Adoption for Sustainability) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: samorzad.doktorantow@edu.uekat.pl 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3