Skład Rady Naukowej:

prof. dr hab. Maciej Nowak
dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE
dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
prof. dr hab. Wojciech Dyduch
prof. dr hab. Ewa Ziemba
dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE
dr hab. Sławomir Czech, prof. UE