Przejdź do menu Przejdź do treści

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trójstyk

 

28 maja 2021 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki - Trójstyk - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie w formie konferencji on-line.

 

                                                          

                                                     

Konferencja organizowana była przez Szkołę Doktorską i Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak, Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy oraz Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Patronat merytoryczny objęli: Andersen, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości
i Rozwoju sp. z o.o., Investio, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Patronat medialny nad Konferencją pełnili: eDoktorant oraz TVP3 Katowice. 

Wydarzenie skierowane było głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki. Celem konferencji była integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznym, nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą w zakresie własnych badań naukowych. Konferencja obejmowała obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości. Ponadto, w ramach uczestnictwa, istniała możliwość opublikowania artykułu
w punktowanej monografii lub czasopiśmie oraz jego prezentacja podczas jednej z sesji. Naszym celem było stworzenie młodym naukowcom możliwości zaprezentowania swoich prac badawczych z zakresu dyscyplin naukowych:
nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.

W Konferencji uczestniczyli prelegenci z całej Polski, jednak przeważały największe ośrodki naukowe
w Polsce, m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny  w Poznaniu,  Politechnika Poznańska, Uniwersytet  Ekonomiczny  we  Wrocławiu,  Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach.

Udział w konferencji wzięło ponad 100 osób, z czego 25 prelegentów zaprezentowało wyniki swoich badań naukowych. Dodatkowo w tym roku jedna z sesji naukowych odbyła się w języku angielskim.
W ramach konferencji zostały przeprowadzone dwa seminaria:
"Jak skutecznie przygotować wniosek o grant badawczy?"(część merytoryczna) - wykład dr hab. Katarzyny Czernek- Marszałek, prof. UE w Katowicach;
 "Od studenta do doktora. Co znaczy być dzisiaj młodym naukowcem?" - wykład dr hab. Sławomira Czecha,
prof. UE w Katowicach.
Oba seminaria cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Mamy nadzieję, że  Konferencja była dla Was cennym źródłem wymiany wiedzy i inspiracji naukowych.

Składamy podziękowania Panu dr. hab. Arturowi Walasikowi, prof. UE w Katowicach za wsparcie i zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni oraz za pomoc na każdym etapie pracy nad Konferencją.
Dziękujemy również: Pani dr. hab. Katarzynie Czernek- Marszałek, prof. UE w Katowicach oraz Panu dr. hab. Sławomirowi Czechowi, prof. UE w Katowicach za przeprowadzenie interesujących seminariów.

Składamy także serdeczne podziękowania Radzie Naukowej:

  • prof. dr hab. Maciejowi Nowakowi
  • dr hab. Izabeli Ostoj, prof. UE w Katowicach
  • dr hab. Andrzejowi Piosikowi, prof. UE w Katowicach 
  • prof. dr hab. Jerzemu Gołuchowskiemu
  • prof. dr hab. Wojciechowi Dyduchowi
  • prof. dr hab. Ewie Ziembie
  • dr hab. Katarzynie Czernek-Marszałek, prof. UE w Katowicach
  • dr hab. Sławomirowi Czechowi, prof. UE w Katowicach.

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok!


 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca