Przyjmowanie zgłoszeń wraz z abstraktem artykułu

10.04.2021

Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

30.04.2021

Nadesłanie pełnych tekstów artykułów

10.05.2021