Kontakt

ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
Budynek A, 
pokój 219
e-mail: szkola.doktorska@ue.katowice.pl 

Informacji o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej udziela Dział Rekrutacji.
Kontakt:

rekrutacja@uekat.pl
tel. 32 257 7058

W trosce o bezpieczeństwo obsługa administracyjna w Szkole Doktorskiej nadal odbywa się w sposób zdalny. Sprawy wymagające bezwzględnej potrzeby bezpośredniego kontaktu należy zgłosić rezerwując termin wizyty w  Dziekanacie Szkoły Doktorskiej przez kalendarz Google. Przed planowaną wizytą prosimy o dokonanie rezerwacji.

W tym celu należy należy:
1. Zalogować się w domenie @uekat.pl
2. Wybrać dogodny termin wizyty w godzinach 11:00-15:00
3. Uzupełnić cel wizyty.
4. Zatwierdzić termin rezerwacji. Data zaplanowanej wizyty pojawi się w kalendarzu Google.

Na terenie Uniwersytetu w miejscach ogólnodostępnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki lub przyłbicy. Wnioski, podania oraz inne dokumenty należy przesyłać drogą mailową za pomocą imiennej skrzynki edu.uekat lub uekat.                                   
W przypadku konieczności przekazania oryginałów dokumentów obowiązuje korespondencja listowna lub możliwość skorzystania ze skrzynki podawczej umieszczonej przed drzwiami pokoju 219A.

Dziękujemy za zrozumienie.

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Kierownik Dziekanatu

Photo of Martyna  Paliga

Martyna Paliga

ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 219a

Pracownicy Dziekanatu

Photo of Gabriela  Czerner-Panek

Gabriela Czerner-Panek

ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 219