Kontakt

Szkoła Doktorska
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
pokój 219 budynek A

e-mail: szkola.doktorska@ue.katowice.pl 

Informacja o kontakcie z Dziekanatem

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich obsługa administracyjna w Szkole Doktorskiej nadal odbywa się w sposób zdalny. Zgodnie z § 9 pkt 5 Zarządzenia nr 98/29 z dnia 18 września 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021: „W uzasadnionych przypadkach student, doktorant, uczestnik może stawić się osobiście w Uniwersytecie po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu”.

Sprawy wymagające bezwzględnej potrzeby bezpośredniego kontaktu prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem mailowo lub telefonicznie w celu uzgodnienia terminu wizyty w czasie pracy Dziekanatu.

Na terenie Uniwersytetu w miejscach ogólnodostępnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki lub przyłbicy. Wnioski, podania oraz inne dokumenty należy przesyłać drogą mailową za pomocą imiennej skrzynki edu.uekat lub uekat.                                   
W przypadku konieczności przekazania oryginałów dokumentów obowiązuje korespondencja listowna lub możliwość skorzystania ze skrzynki podawczej umieszczonej przed drzwiami Dziekanatu Szkoły Doktorskiej.                                                                                                                              Dziękujemy za zrozumienie.

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Artur Walasik

dr hab. Artur Walasik, prof. UE

ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 219

 

Terminy dyżurów Dyrektora Szkoły Doktorskiej 

23/09 śr w godz. 8:00-9:00 (po wcześniejszym mailowym umówieniu wizyty: szkola.doktorska@ue.katowice.pl)

28/09 pn w godz. 8:00-9:00 (po wcześniejszym mailowym umówieniu wizyty: szkola.doktorska@ue.katowice.pl)

Kierownik Dziekanatu

Photo of Martyna  Paliga

Martyna Paliga

ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 219a

Pracownicy Dziekanatu

Photo of Gabriela  Czerner-Panek

Gabriela Czerner-Panek

ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 219

Kontakt od dnia 19 marca do odwołania wyłącznie przez pocztę elektroniczną.

Photo of Anna  Greiner

Anna Greiner

ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 219
40-228 Katowice

Kontakt od dnia 19 marca do odwołania wyłącznie przez pocztę elektroniczną.


 

 

Godziny pracy
            Dziekanatu Szkoły Doktorskiej

 

Wtorek

11:00-15:00

Środa

11:00-15:00

Czwartek

11:00-15:00

Piątek

11:00-15:00