Przejdź do menu Przejdź do treści

Ph.D. in Management


Szkoła Doktorska
 w ramach internacjonalizacji oraz umiędzynarodowienia prowadzi również kierunki w języku angielskim. Jako doktorant przebywający w Polsce możesz rozwinąć swoje umiejętności oraz zdobyć profesjonalna wiedzę na naszej Uczelni pracując pod okiem naukowców z profesjonalnym doświadczeniem.

Program kształcenia obejmuje przedmioty związane z dyscypliną naukową, takie jak: 

  • Advanced Management,
  • Advances in Contemporary Management,
  • Research in Organizational Relations,
  • Business Environment and Strategy.

Oraz przedmioty wspierające przygotowanie i obronę rozprawy doktorskiej, takie jak:

  • Qualitative Methods,
  • Academic Writing and Reading.

Język wykładowy: angielski

Dlaczego warto?

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach posiada specjalistyczna zaplecze techniczne umożliwiające doktorantom pogłębianie wiedzy naukowej z wybranej dziedziny oraz prowadzenie badań naukowych. 

Na seminarium doktoranckim pod okiem naukowców prowadzących badania na skalę międzynarodową przygotujesz się do obrony pracy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora z dziedziny zarządzania.

Dodatkowo jako doktorant masz możliwość wyboru niektórych przedmiotów w ramach realizowanego procesu kształcenia.

Program kształcenia

Oferta kształcenia została przygotowana w taki sposób, aby wyposażyć doktorantów w niezbędną wiedzę oraz kompetencje związane z prowadzeniem badań naukowych oraz przygotowywaniem rozprawy doktorskiej. 

Program kształcenia zawiera również wiele elementów poszerzających zakres materiału przekazywanego podczas zajęć, są to m.in. kursy, szkolenia, warsztaty, programy krajowe i międzynarodowe oraz wiele innych.

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez naukowców realizujących specjalistyczne badania na skalę krajową oraz międzynarodową. Stanowią Oni grupę szanowanych praktyków w wielu dziedzinach biznesu, gospodarki oraz zarządzania. Podczas zajęć dzielą się swoja wiedzą i inspirują do nieustannego pogłębienia wiedzy oraz poszerzania doświadczenia prac naukowo-badawczych.

Kontakt

Anna Maniura

Kierownik Działu
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
  • rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
  • rekrutacja i obsługa kandydatów zagranicznych na studia I i II stopnia
Photo of Barbara  Fuks

Barbara Fuks

Specjalista
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
  • rekrutacja i obsługa kandydatów zagranicznych na studia I i II stopnia
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca