Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Artur Walasik, prof. UE

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach:

mgr Martyna Bieleń
mgr Dawid Giemza
mgr Bartłomiej Hadasik
mgr Angelika Kantor
mgr Magdalena Kawecka
mgr Jakub Kubiczek
mgr Jakub Miracki
mgr Izabela Morawska
mgr Artur Ochot
mgr Mateusz Rybarz