Przejdź do menu Przejdź do treści

Możliwości publikacyjne

Zachęcamy, aby dokonywać zgłoszeń publikacyjnych do następujących renomowanych polskich czasopism:

  • Central European Economic Journal (CEEJ) (ISSN 0137-3056, 70 pkt MEiN); strona WWW
  • Journal of Economics and Management (JEM) (ISSN 1732-1948, 40 pkt MEiN); strona WWW
  • Quality Management Journal (ISSN 1068-6967, 40 pkt MEiN); strona WWW
  • Catallaxy (e-ISSN 2544-090X, 20 pkt MEiN); strona WWW
  • Studies in Risk and Sustainable Development (SRSD) (ISSN 2720-6300, 5 pkt); strona WWW
  • Academic Review of Business and Economics (ARBE) (e-ISSN 2720-457X); strona WWW
  • Multiple Criteria Decision Making (ISSN 2084-1531); strona WWW

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie, że przyjęcie artykułu do procesu recenzji leży w gestii redaktorów czasopisma po ocenie wymogów merytorycznych oraz technicznych.

Organizatorzy konferencji nie pobierają opłat zarówno przy zgłoszeniu artykułu w powyższych czasopismach, jak i po akceptacji artykułu do druku.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca