Możliwości publikacyjne

W ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów i Pracowników Nauki "Trójstyk" - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie istnieje możliwość publikacji swojego artykułu pokonferencyjnego w renomowanych polskich czasopismach naukowych z listy ministerialnej. Zachęcamy dokonywać zgłoszeń publikacyjnych do następujących czasopism:

  • Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician (e-ISSN: 2543-8476; 70 pkt MEiN) - strona WWW;
  • Journal of Economics and Management (e-ISSN: 2719-9975; 40 pkt MEiN) - strona WWW;
  • Management and Quality (e-ISSN: 2658-2104; 20 pkt MEiN) - strona WWW;
  • Catallaxy (e-ISSN: 2544-090X; 20 pkt MEiN) - strona WWW;
  • Academic Review of Business and Economics (ISSN: 2720-457X; 5 pkt MEiN) - strona WWW;

Komitet Organizacyjny oferuje wszelką niezbędną pomoc w przygotowaniu artykułu do zgłoszenia do wybranego przez Autora czasopisma. Komitet Organizacyjny zatrzega sobie jednak, że przyjęcie artykułu do procesu recenzji leży w gestii redaktorów czasopisma po ocenie wymogów merytorycznych czy technicznych.

Organizatorzy konferencji nie pobierają opłat zarówno przy zgłoszeniu artykułu w powyższych czasopismach, jak i po akceptacji artykułu do druku.