Patronat

Patronat honorowy

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

prof. dr hab. inż. Celiny Olszak

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym

Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy