Program Konferencji

Haromogram konferencji TRÓJSTYK 2022 (20.05.2022):

Harmonogram konferencji wraz z łączami do wirtualnych sal Google Meet będą w trybie bieżącym wysyłane uczestnikom konferencji na podany w formularzu zgłoszenia adres e-mail.