Przejdź do menu Przejdź do treści

Szczegóły uczestnictwa

W ramach konferencji każdy z uczestników ma możliwość czynnego lub biernego udziału w wydarzeniu.

Uczestnictwo bierne

Pozwala na zapoznanie się z wygłoszonymi referatami jako słuchacz.
Termin przyjmowania zgłoszeń dla słuchaczy: 08.05.2023 r.
Ta forma uczestnictwa uwzględnia udział w szkoleniach organizowanych w ramach konferencji oraz upoważnia do otrzymania biernego certyfikatu uczestnictwa.

Uczestnictwo czynne

Pozwala na udział w konferencji w jednym z trzech wariantów:

 • referatu,
 • posteru,
 • obydwu tych form razem.

Referat

Termin przesyłania zgłoszenia referatu wraz z abstraktem: 23.04.2023 r.
Termin przesyłania końcowej wersji prezentacji*: 15.05.2023 r.
* Zachęcamy do przesłania prezentacji (na adres konferencja.trojstyk@uekat.pl) w celu uniknięcia problemów technicznych. Przesłanie prezentacji nie jest wymagane.

 • Tematyka referatów powinna odzwierciedlać ideę Konferencji.
 • Referaty mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań empirycznych, jak i przeglądowych.
 • Podstawą wystąpienia powinna być prezentacja multimedialna.
 • Czas wystąpienia wynosi 20 minut, z czego 5 przeznaczone jest na dyskusję i zadawanie pytań.

Poster

Termin przesyłania zgłoszenia posteru wraz z abstraktem: 23.04.2023 r.
Termin nadsyłania posterów: 07.05.2023 r.

 • Tematyka posterów powinna odzwierciedlać ideę Konferencji.
 • Postery mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań empirycznych, jak i przeglądowych.
 • Autorzy posterów mogą wziąć udział w konkursie na najlepszy poster (więcej na ten temat w zakładce konkurs).
 • Autorzy posterów będą mieć możliwość zaprezentowania swojego posteru podczas sesji posterowej.
 • Maksymalna dopuszczalna liczba autorów posteru to trzy osoby.
 • Czas wystąpienia zostanie podany wkrótce.

Wymagania techniczne do posteru:

 • poster powinien zostać przygotowany w formacie A1 (420×594 mm);
 • preferowana orientacja posteru – pozioma. Minimalne marginesy od krawędzi posteru równe 20 mm;
 • w posterze powinna być stosowana czcionka Calibri;
 • poszczególne części merytoryczne powinny być zatytułowane w formie nagłówków 1 rzędu o wielkości 30 punktów (pogrubione), numerowanych kolejnymi cyframi arabskimi;
 • tekst bazowy posteru powinien być przygotowany w wielkości minimum 20 pkt;
 • podpisy pod rysunkami i tabelami wg standardu opracowań naukowych.

Poster powinien zawierać w szczególności:

 • tytuł (wielkość czcionki powyżej 30 punktów, w postaci pogrubionej) – wyraźnie odróżniający się od pozostałych elementów posteru);
 • imiona, nazwiska oraz tytuły zawodowe/naukowe autorów wraz z afiliacjami;
 • wyszczególnienie nagłówkami poszczególnych sekcji prezentowanego badania;
 • bibliografia – czcionka min. 15 pkt.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3