Wyniki wyborów

W dniach 02.08.2021 -  09.08.2021 r., Komisja Wyborcza w składzie:

• mgr Kornelia Przedworska (przewodniczący)

• mgr Małgorzata Grząba (członek)

• mgr Martyna Kaziród (członek)

• mgr Karolina Gabriel (członek)

• mgr Aleksandra Swałek (członek)

 

przeprowadziła wybory na Przewodniczącego Samorządu Doktorantów i do Rady Doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Do głosowania przystąpiło 41 osób ze 106 uprawnionych (tj. czynnych doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).

Oddano 0 głosów nieważnych.

Frekwencja wyborcza wyniosła 38,68%.

 

W wyborach na Przewodniczącego Samorządu Doktorantów, poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

Imię i nazwisko kandydata liczba uzyskanych głosów

1. BADURA Paulina – 6 głosów

2. KOL Jakub – 11 głosów

3. KUBICZEK Jakub – 22 głosy

 

Na podstawie powyższych wyników, Komisja Wyborcza stwierdza, że Przewodniczącym Samorządu Doktorantów zostaje: Jakub Kubiczek

 

W wyborach do Rady Doktorantów, poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:


Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Imię i nazwisko kandydata liczba uzyskanych głosów

ULĄŻKA Arkadiusz– 16 głosów

 

Dyscyplina naukowa: Ekonomia i Finanse

Imię i nazwisko kandydata liczba uzyskanych głosów

KUBICZEK Jakub – 29 głosów

 

Na podstawie powyższych wyników, Komisja Wyborcza stwierdza, że członkami Rady Doktorantów zostają: Arkadiusz Ulążka jako reprezentant Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz Jakub Kubiczek jako reprezentant Ekonomii i Finansów.

 

/-/ Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Wybory

Wybory Przewodniczącego Samorządu Doktorantów i Rady Samorządu Doktorantów

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach informuje, że WYBORY Przewodniczącego Samorządu i Rady Samorządu Doktorantów (po trzech przedstawicieli dziedzin ekonomii          i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości), o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zostaną przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie odbędzie się z wykorzystaniem maili z domeny uekat.pl w dniach 2-8 sierpnia 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Samorządu i do Rady Samorządu Doktorantów przyjmowane będą poprzez wysłanie formularza zgłoszenia kandydata w terminie od dnia 20 lipca 2021 r. do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 8.00. Wszyscy uprawnieni do kandydowania otrzymają formularze zgłoszeniowe mailem. Otrzymany po wypełnieniu formularza dokument należy wysłać na adres e-mail: wybory-doktoranci@uekat.pl do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 8.00 (liczy się data wpływu podpisanego dokumentu na maila Komisji Wyborczej)

Komunikaty oraz uchwały Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UE Katowice dostępne są na stronie internetowej. Wszelkiego rodzaju pytania dotyczące wyborów proszę kierować na mail Komisji Wyborczej: wybory-doktoranci@uekat.pl

Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję Wyborczą w dniu 9 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe zasady wyborów Przewodniczącego Samorządu i Rady Samorządu Doktorantów UE Katowice określa Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

/-/ Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

 

Samorząd Doktorantów

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

mgr Łucja Waligóra.

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

mgr Monika Kamińska.

Zarząd Samorządu Doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

Kontakt

samorzad.doktorantow@edu.uekat.pl 

Wszystkich doktorantów zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z członkami Samorządu. Czekamy na Państwa sugestie, pytania, propozycję lub po prostu chęć rozmowy.

Jesteśmy dostępni na konsultacjach lub pod bezpośrednimi adresami mailowymi. 

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage'a