Samorząd Doktorantów

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

mgr Łucja Waligóra.

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

mgr Monika Kamińska.

Zarząd Samorządu Doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

Kontakt

samorzad.doktorantow@edu.uekat.pl 

Wszystkich doktorantów zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z członkami Samorządu. Czekamy na Państwa sugestie, pytania, propozycję lub po prostu chęć rozmowy.

Jesteśmy dostępni na konsultacjach lub pod bezpośrednimi adresami mailowymi. 

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage'a