Przejdź do menu Przejdź do treści

Wyniki wyborów do Samorządu Doktorantów oraz Rady Samorządu Doktorantów / Election results to the Doctoral Students' Self-Government and the Doctoral Students' Self-Government Council

  

Wybory do Samorządu Doktorantów oraz Rady Samorządu Doktorantów / Elections to the Doctoral Students' Government and the Doctoral Students'

 

Wyniki wyborów uzupełniających

Wybory uzupełniające / Supplementary electionsWybory

Wyniki wyborów uzupełniających

W dniach 08.11.2021 -  14.11.2021 r., Komisja Wyborcza w składzie:

• mgr Kornelia Przedworska (przewodniczący)

• mgr Martyna Kaziród (członek)

• mgr Ewa Słaboń (członek)

• mgr Karolina Gabriel (członek)

• mgr Aleksandra Swałek (członek)

 

przeprowadziła wybory uzupełniające do Rady Doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Do głosowania przystąpiło 48 osób z 92 uprawnionych (tj. czynnych doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).

Oddano 1 głos nieważny.

Frekwencja wyborcza wyniosła 52,17%.

 

W wyborach uzupełniających do Rady Doktorantów, poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:


Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Imię i nazwisko kandydata liczba uzyskanych głosów

Modrzejewska Dagmara – 27 głosów

Popęda Piotr – 33 głosy

 

Dyscyplina naukowa: Ekonomia i Finanse

Imię i nazwisko kandydata liczba uzyskanych głosów

Derej Wojciech – 23 głosy

Grząba Małgorzata – 20 głosów

Rapka Przemysław – 17 głosów

Syty Karolina – 12 głosów

Woźnica Anna – 23 głosy

 

Na podstawie powyższych wyników, Komisja Wyborcza stwierdza, że członkami Rady Doktorantów zostają: Modrzejewska Dagmara i Popęda Piotr jako reprezentanci Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz Derej Wojciech, Woźnica Anna oraz Grząba Małgorzata jako reprezentanci Ekonomii i Finansów.

 

/-/ Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


Wybory uzupełniające

Wybory Uzupełniające do Rady Samorządu Doktorantów


Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach informuje, że WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE do Rady Samorządu Doktorantów (trzech przedstawicieli dziedzin ekonomii i finansów oraz dwóch z nauk o zarządzaniu i jakości), o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zostaną przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5 listopada 2021 zostanie udostępniona karta do głosowania.

Głosowanie odbędzie się z wykorzystaniem maili z domeny uekat.pl w dniach 8-14 listopada 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Samorządu i do Rady Samorządu Doktorantów przyjmowane będą poprzez wysłanie formularza zgłoszenia kandydata w terminie od dnia 2 listopada 2021 r. do dnia 4 listopada 2021 r. do godz. 8.00. Wszyscy uprawnieni do kandydowania otrzymają formularze zgłoszeniowe mailem. Otrzymany po wypełnieniu formularza dokument należy wysłać na adres e-mail: wybory-doktoranci@uekat.pl do dnia 4 listopada 2021 r. do godz. 8.00 (liczy się data wpływu podpisanego dokumentu na maila Komisji Wyborczej)

Komunikaty oraz uchwały Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UE Katowice dostępne są na stronie internetowej. Wszelkiego rodzaju pytania dotyczące wyborów proszę kierować na mail Komisji Wyborczej: wybory-doktoranci@uekat.pl

Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję Wyborczą w dniu 15 listopada 2021 r.

Szczegółowe zasady wyborów Przewodniczącego Samorządu i Rady Samorządu Doktorantów UE Katowice określa Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

/-/ Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


Wyniki wyborów

W dniach 02.08.2021 -  09.08.2021 r., Komisja Wyborcza w składzie:

• mgr Kornelia Przedworska (przewodniczący)

• mgr Małgorzata Grząba (członek)

• mgr Martyna Kaziród (członek)

• mgr Karolina Gabriel (członek)

• mgr Aleksandra Swałek (członek)

 

przeprowadziła wybory na Przewodniczącego Samorządu Doktorantów i do Rady Doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Do głosowania przystąpiło 41 osób ze 106 uprawnionych (tj. czynnych doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).

Oddano 0 głosów nieważnych.

Frekwencja wyborcza wyniosła 38,68%.

 

W wyborach na Przewodniczącego Samorządu Doktorantów, poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

Imię i nazwisko kandydata liczba uzyskanych głosów

1. BADURA Paulina – 6 głosów

2. KOL Jakub – 11 głosów

3. KUBICZEK Jakub – 22 głosy

 

Na podstawie powyższych wyników, Komisja Wyborcza stwierdza, że Przewodniczącym Samorządu Doktorantów zostaje: Jakub Kubiczek

 

W wyborach do Rady Doktorantów, poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:


Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Imię i nazwisko kandydata liczba uzyskanych głosów

ULĄŻKA Arkadiusz– 16 głosów

 

Dyscyplina naukowa: Ekonomia i Finanse

Imię i nazwisko kandydata liczba uzyskanych głosów

KUBICZEK Jakub – 29 głosów

 

Na podstawie powyższych wyników, Komisja Wyborcza stwierdza, że członkami Rady Doktorantów zostają: Arkadiusz Ulążka jako reprezentant Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz Jakub Kubiczek jako reprezentant Ekonomii i Finansów.

 

/-/ Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3