Godziny zajęć

Zajęcia w ramach kursu:

 • piątek: godz. 16.00 - 19.00 sala 3/15@ budynek CNTI
 • sobota: godz. 09.00 - 16.00 sala 3/15@  
 • niedziela: godz. 09.00 16.00 sala  3/15@

Podstawy inwestowania na Giełdzie - zagadnienia

 

I.  Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godz.), w tym m.in.:

 1. Pojęcia wstępne
 2. Uczestnicy rynku kapitałowego
 3. Instrumenty finansowe notowane na giełdzie

II.  Funkcjonowanie Giełdy (3 godz.), w tym m.in:

 1. Cele giełdy
 2. Systemy notowań
 3. Zasady obrotu giełdowego

III. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godz.), w tym m.in.:

 1. Podstawowe pojęcia rynku finansowego
 2. Wpływ gospodarki na rynek finansowy
 3. Podstawy analizy fundamentalnej - otoczenie przedsiębiorstwa

IV.  Wybór i ocena spółki (3 godz.), w tym m.in:

 1. Sprawozdania finansowe spółek
 2. Wskaźniki rynkowe
 3. Analiza fundamentalna
 4. Jak korzystać z informacji

V.  Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godz.), w tym m.in.:

 1. Pojęcie portfela inwestycyjnego
 2. Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
 3. Analiza techniczna
 4. Trendy rynkowe

Giełda dla zaawansowanych

  1

  Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:

  • Produkt Krajowy Brutto (PKB)
  • Cykl koniunkturalny
  • Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
  • Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
  • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski

   • Wskaźnik PMI
   • Wskaźnik wyprzedzający Ufności Konsumenckiej
   • Wskaźnik syntetyczny koniunktury w gospodarce
   • Composite Leading Indicator

  • Koniunktura gospodarcza na świecie
  • Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie
  • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla USA i Niemiec

   • Indeks Insitute for Supply Managment
   • Indeks zaufania konsumentów – Conference Board
   • Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan
   • Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym – non-farm payrolls
   • Purchaising Managers Index
   • Indeks Ifo
   • Indeks ZEW
   • Indeks GfKConsumer Climate

  • Wpływ czynników politycznych na giełdę

   2

   Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2 godziny), w tym m.in.:

   • Jak czytać dokument informacyjny

    • Oferta publiczna
    • Oferta prywatna
    • Prospekt emisyjny

   • Co wpływa na ustalanie kursu akcji

    • Kurs odniesienia
    • Kurs bieżący
    • Split
    • Scalenie
    • Prawo poboru

   • Ważne oznaczenia na GPW

    • Operacje na papierach
    • Sytuacja korporacyjna spółki
    • Segmenty rynku regulowanego
    • Segmenty rynku alternatywnego

   • Plany rozwoju GPW

    • REITs na GPW
    • Handel algorytmiczny
    • Handel wysokich częstotliwości

   • Zlecenia giełdowe

    • Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie)
    • Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej)
    • Zlecenie PEG
    • Zlecenie CROSS
    • Zlecenie Wmin (z Wielkością Minimalną Wykonania)
    • Zlecenie WUJ (z Warunkiem Wielkości Ujawnianej)
    • Zlecenie LimAkt (z Warunkiem Limitu Aktywacji)
    • Zlecenie WiN (Wykonaj i Anuluj)
    • Zlecenie WuA (Wykonaj lub Anuluj)
    • Zlecenie WNF (Ważne Na Fixing)
    • Zlecenie WNZ (Ważne Na Zamknięcie)
    • Zlecenie WDC (Ważne Do Czasu)

    3

    Instrumenty pochodne i certyfikaty turbo (3,5 godziny), w tym m.in.:

    • Kontrakty terminowe

     • mechanizm działania kontraktu terminowego
     • dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy
     • depozyt zabezpieczający
     • możliwości wykorzystania kontraktów terminowych

    • Opcje giełdowe

     •  istota kontraktów opcyjnych
     • czynniki wpływające na cenę opcji
     • sposoby rozliczania opcji
     • zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji

    • Certyfikaty turbo

     • charakterystyka certyfikatów TURBO
     • poziom finansowania, wartość wewnętrzna, mechanizm bariery
     • przykłady wykorzystania certyfikatów turbo

     4

     Analiza fundamentalna (3 godziny), w tym m.in.:

     • Sektor finansowy i niefinansowy – przykłady wycen i różnice
     • Otoczenie branżowe - charakterystyka
     • Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
     • Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)
     • Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
     • Wycena porównawcza
     • Wycena spółki – analiza wrażliwości

      5

      Analiza techniczna i teoria portfelowa (3,5 godziny), w tym m.in.:

      • Świece i ich rodzaje

       • formacje zmiany trendu
       • powstawanie poziomów wsparcia i oporu
       • położenie poziomów zmiany trendu oraz umiejscowienie poziomu stop loss
       • luki cenowe i ich rodzaje

      • Formacje zmiany i kontynuacji

       • charakterystyka każdej formacji
       • zachowanie wolumenu obrotu w formacji
       • położenie poziomu wyzwalającego transakcję (trigger) i umiejscowienie poziomów stop loss

      • Oscylatory i wskaźniki

       • budowa podstawowych wskaźników i oscylatorów
       • średnia ze wskaźnika i oscylatora oraz jej wykorzystanie
       • różnica między średnią a wskaźnikiem (MACD)
       • dywergencje pozytywne i negatywne

      • Teoria portfelowa

       • koncepcja ryzyka oraz miary ryzyka
       • współczynnik korelacji i jego interpretacja
       • model jednowskaźnikowy Sharpe’a oraz model CAPM i jego zastosowanie
       • ocena wyników zarządzania portfelem

      Prowadzący zajęcia

      Paweł Zatwarnicki - wykładowca UE Katowice, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego

      Ryszard Wenglorz - makler papierów wartościowych, dyrektor Oddziału Domu Maklerskiego BOSSA S.A. we Wrocławiu