Rezygnacja z kursu

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu, koszty kursu nie zostaną zwrócone.