Warunki uczestnictwa

Warunkami uczestnictwa w kursie są:

Koszt kursu i numer konta

Koszt kursu Podstawy inwestowana na Giełdzie to: 370zł

Koszt kursu Giełda dla zaawansowanych to: 450zł

numer konta podawany jest w procesie rejestracji

Terminy zgłoszeń

Zgłoszenia na kursy: Podstawy Inwestowania na Giełdzie oraz Giełda dla zaawansowanych przyjmowane będą do 7 dni przed planowaną realizacją kursu

Zgłoszenie obejmuje:

 

Warunkiem koniecznym do uruchomienia szkolenia na poziomie podstawowym jest grupa min. 35-osobowa, a na zaawansowanym - min. 27-osobowa

 

 

Rejestracja uczestników

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapisy będą dokonywane w kolejności przyjmowania zgłoszeń. Po wysłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty każdy uczestnik otrzyma mailowe potwierdzenie uczestnictwa z informacją o terminie i dokładnym miejscu zajęć.

Faktura VAT

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT powinny zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.