Zadania Szkoły Giełdowej

  1. Organizacja kursów programu edukacyjnego „Szkoła Giełdowa” przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców, których celem jest edukacja w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi
  2. Współpraca z Fundacją GPW przy upowszechnianiu informacji o kursach, w szczególności przy organizacji akcji informacyjno-promocyjnej w regionie, przy opracowaniu planu współpracy z mediami regionalnymi, dystrybucję materiałów promocyjnych i inne
  3. Zapewnienie wykładowców reprezentujących instytucje finansowe
  4. Zapewnienie infrastruktury do realizacji kursów
  5. Rekrutacja uczestników
  6. Obsługa uczestników kursu