Zmiana terminu zajęć

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. W takiej sytuacji każdy zainteresowany zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o zwrocie kosztów lub nowym terminie zajęć.

Fundacja GPW nie zwraca kosztów opłaty manipulacyjnej związanych z realizacją przelewu lub nadaniem przekazu.