Modelowanie ryzyka na rynku metali (monografia)


W monografii omówiono zagadnienia związane z modelowaniem cen oraz ryzyka na rynku metali nieżelaznych oraz szlachetnych. Przedstawiono pokrótce historię giełd towarowych na świecie, w tym giełd metali. Opisano strukturę badanego rynku ze względu na czynniki popytu, podaży, wielkości obrotu. Wskazano najpopularniejsze instrumenty finansowe związane z procesem inwestycyjnym. W części metodologicznej zaprezentowano szereg wybranych narzędzi statystyczno-ekonometrycznych służących modelowaniu cen i ryzyka na rzeczywistym rynku towarowym, które do tej pory wykorzystywano w przypadku inwestycji na rynkach finansowych, dzięki czemu publikacja wypełnia lukę badawczą w tym zakresie.

Autor Dominik Krężołek
ISBN 978-83-7875-642-2
Liczba stron 336
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 52 zł


Dostępna wersja elektroniczna

Spis treści