Przejdź do menu Przejdź do treści

Otwarty dostęp do monografii Wydawnictwa UE!

Jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na lata 2018-2025 jest pełny dostęp na zasadach Open Access do wszystkich publikacji naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Uczelniane. Zarządzeniem Rektora nr 69/22 z dnia 27 maja 2022 roku wprowadzono Instytucjonalną Politykę Otwartości (załącznik nr 1 do Zarządzenia)

Wydawnictwo UE rozpoczyna publikowanie monografii naukowych w ramach otwartego dostępu – dzięki temu czytelnicy otrzymają nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do najświeższych publikacji naszych Autorów całkowicie za darmo, w ramach repozytorium Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Korzystanie z treści określają zasady licencji CC BY 4.0 Uznanie autorstwa.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszą udostępnioną monografią: Gospodarka współdzielenia – kontekst miejski autorstwa Jacka Szołtyska, Rafała Otręby i Dominika Krężołka.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy