Plan Wydawniczy 2017


Komitet Redakcyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2017 roku zatwierdził Plan Wydawniczy na 2017 rok na podstawie złożonych wcześniej wniosków wydawniczych. Publikacje przyjęte do Planu będą wydawane zgodnie z  procedurami stosowanymi przez Wydawnictwo UE.

Jednocześnie Komitet przyjął zasadę nieprzyjmowania inicjatyw autorskich złożonych w miesiącu grudniu, jak również podjął decyzję o braku możliwości wprowadzania aneksem do bieżącego Planu Wydawniczego nie zgłoszonych wcześniej publikacji.