Plan Wydawniczy 2018

W dniu 19 marca 2018 roku, na podstawie rekomendacji Komitetu Redakcyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, został zatwierdzony Plan Wydawniczy na 2018 rok.
Szczegółowe zestawienie w podziale na typy publikacji znajduje się w zakładce „Dla autorów”.

Publikacje przyjęte do Planu na podstawie złożonych wcześniej wniosków wydawniczych będą realizowane zgodnie z procedurami stosowanymi przez Wydawnictwo UE.
Informujemy, że utrzymano zasadę nieprzyjmowania inicjatyw autorskich złożonych w miesiącu grudniu. Wszystkich Autorów, którzy deklarowali termin grudniowy, prosimy o przygotowanie inicjatyw na listopadowe posiedzenie Komitetu Redakcyjnego.