Plan Wydawniczy 2021

Informujemy, że na podstawie pozytywnej rekomendacji Komitetu Redakcyjnego UE został zatwierdzony Plan Wydawniczy na 2021 rok. Szczegółowe zestawienie w podziale na typy publikacji znajduje się na stronie internetowej Wydawnictwa UE, w zakładce „Dla Autorów”.

Wszystkie publikacje przyjęte do Planu na podstawie złożonych wniosków wydawniczych będą realizowane zgodnie z procedurami stosowanymi przez Wydawnictwo UE.

Utrzymano w mocy zasadę nieprzyjmowania inicjatyw autorskich złożonych w miesiącu grudniu. Wszystkich Autorów, którzy deklarowali w Planie termin grudniowy, prosimy o przygotowanie inicjatyw na listopadowe (ostatnie w roku kalendarzowym) posiedzenie Komitetu Redakcyjnego.