Wnioski do czasopism uczelnianych


Wnioski o publikację artykułów w „Studiach Ekonomicznych. Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” należy składać na odrębnym formularzu (wzór poniżej) do 10 grudnia 2019 r. za pośrednictwem Wydawnictwa UE. Zostaną one przekazane do rozpatrzenia przez Komitet Redakcyjny czasopisma.

Nabór artykułów do pozostałych czasopism uczelnianych (JEM, MCDM, Zeszyty dziedzinowe – Podserie SE) odbywa się w trybie ciągłym. Plany w tym zakresie prosimy uzgadniać bezpośrednio z redakcjami czasopism.

Adresy znajdują się na poniższych stronach internetowych:

Adresy Redakcji Podserii

Journal of Economics and Managements

Multiple Criteria Decision Making