Wnioski do czasopism uczelnianych

Nabór artykułów naukowych do czasopism uczelnianych odbywa się w trybie ciągłym. Propozycje, wnioski o publikację w tym zakresie prosimy uzgadniać bezpośrednio z redakcjami czasopism.

Adresy znajdują się na poniższych stronach internetowych:
Studia Ekonomiczne

Journal of Economics and Managements

Multiple Criteria Decision Making