Wnioski do czasopism uczelnianych


Wnioski o publikację artykułów w czasopismach uczelnianych prosimy składać na odrębnym formularzu (wzór poniżej), do dnia 12 grudnia 2016 roku w Wydawnictwie UE.

Zostaną one przekazane do rozpatrzenia przez Komitety Redakcyjne poszczególnych czasopism:
- „Studiów Ekonomicznych”
- “Journal of Economics and Management”
- “Multiple Criteria Decision Making”

Jednocześnie informujemy, że propozycje artykułów naukowych (spełniających wymogi formalne) do Podserii „Studiów Ekonomicznych”: Ekonomia, Informatyka i Ekonometria, Współczesne Finanse, Zarządzanie, należy kierować bezpośrednio do Redakcji Podserii. Adresy znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa UE