Wnioski do Planu Wydawniczego 2016


Wydawnictwo UE rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń publikacji planowanych do wydania w roku 2016 (formularz w załączeniu). Prosimy o przesyłanie zbiorczych formularzy w terminie do dnia 30 listopada 2015 na adres Wydawnictwa (także wersji elektronicznej na adres e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl).

Prace naukowe finansowane ze środków koniecznych do rozliczenia do końca 2016 roku należy złożyć w Wydawnictwie do dnia 15 czerwca 2016 r.

Od nowego roku przestaje obowiązywać plan na 2015 rok. Wszystkie pozycje, niezłożone w Wydawnictwie do końca bieżącego roku, nie będą przyjmowane do realizacji.

Informujemy jednocześnie o możliwości zgłaszania artykułów naukowych (spełniających wymogi formalne) do czasopism uczelnianych, w tym do zeszytów tematycznych Podserii „Studiów Ekonomicznych”: Ekonomia, Informatyka i Ekonometria, Współczesne Finanse, Zarządzanie.

Adresy Redakcji znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa UE:

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/kontakt.html