Wnioski do Planu Wydawniczego 2018


Wydawnictwo UE rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń publikacji planowanych przez Autorów do wydania w roku 2018 (formularz w załączeniu).
Prosimy o przesyłanie oryginałów zbiorczych formularzy w terminie do 30 listopada 2017 r. na adres Wydawnictwa oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl

Prace naukowe finansowane ze środków koniecznych do rozliczenia do końca 2018 roku należy złożyć w Wydawnictwie do dnia 15 czerwca 2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku przestaje obowiązywać plan na 2017 rok. Pozycje w nim zawarte, które nie zostały złożone do realizacji w czasie roku kalendarzowego, należy zaplanować na kolejny rok.