Wnioski do Planu Wydawniczego 2019


Wydawnictwo UE rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń publikacji planowanych przez Autorów do wydania w roku 2019 (formularz w załączeniu). Prosimy o przesyłanie zbiorczych formularzy dla poszczególnych Katedr w terminie do 7 grudnia 2018 r. na adres Wydawnictwa oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl.

Prace naukowe finansowane ze środków koniecznych do rozliczenia do końca 2019 roku należy złożyć w Wydawnictwie do dnia 15 czerwca 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku przestaje obowiązywać plan na 2018 rok. Pozycje w nim zawarte, które nie zostały złożone do realizacji, należy zaplanować na kolejny rok.