Wnioski do Planu Wydawniczego 2021

Szanowni Państwo,

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń publikacji planowanych do wydania w 2021 roku (formularz w załączeniu).

Prosimy o przesyłanie zbiorczych formularzy do dnia 10 grudnia 2020 roku na adres biura Wydawnictwa oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl.

Prace naukowe finansowane ze środków koniecznych do rozliczenia do końca 2021 roku należy złożyć w Wydawnictwie do dnia 15 czerwca 2021 roku.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku przestaje obowiązywać plan na 2020 rok. Pozycje w nim zawarte, których nie złożono do realizacji, należy zgłosić do nowego planu.