Wymagania redakcyjne dla publikowanych prac w Wydawnictwie

Aby wesprzeć proces twórczy naszych Autorów, chcemy serdecznie zachęcić do zapoznania się z wymaganiami redakcyjnymi (basic editorial requirements) obowiązującymi przy składaniu prac do procesu wydawniczego w naszej jednostce. Wszyscy pracownicy Wydawnictwa są gotowi udzielić Państwu wsparcia i rozwiać wątpliwości dotyczące etapów publikowania – zapraszamy do kontaktu!