Wyższa punktacja dla Zeszytów Naukowych Wydawnictwa Uczelni


Z przyjemnością zawiadamiamy że 21 grudnia 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikował zaktualizowaną listę czasopism punktowanych. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe” uzyskały wyższą punktację tj. 7 pkt. [Części  B, str. 37] Szczegóły