Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe są obecnie wydawane jako dwujęzyczne czasopismo naukowe (prace w języku polskim lub angielskim) pod tytułem:

"Studies in Risk and Sustainable Development - Ryzyko i Zrównoważony Rozwój. Studia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"

Zapraszamy na nową stronę czasopisma