Studia Ekonomiczne nr 33/05. Aktualne zmiany w rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji. Red. Maria Smejda

PDF | 69 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬