Studia Ekonomiczne nr 36/05. Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu. Red. Jerzy Mika

PDF | 90 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬