Studia Ekonomiczne nr 37/06. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Red. Jerzy Rokita

PDF | 258 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬