Studia Ekonomiczne nr 39/06. Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu. Red. Jerzy Mika

PDF | 55 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬